ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ  63 - 72  ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ  67 - 75  ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ  55 - 72  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ  53 - 58  Α.Ο.Ε.Α.
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ  45 - 64  ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΑΜΠΣ  81 - 67  ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ  51 - 55  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ  67 - 62  ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ  79 - 65  ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ  66 - 61  ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ
Α.Ο.Ε.Α.  58 - 56  ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ