Δ.Α.Σ.Ω.  77 - 76  Μ.Ε.Ν.Τ.
Μ.Ε.Ν.Τ.  66 - 71  Δ.Α.Σ.Ω.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ  77 - 61  Μ.Ε.Ν.Τ.
Μ.Ε.Ν.Τ.  54 - 60  ΑΕΕΤ
ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ  66 - 59  Μ.Ε.Ν.Τ.
Μ.Ε.Ν.Τ.  59 - 66  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ